Hvordan arbejder jeg? 

Ved første møde, gennemgår vi lokalerne, og ser på de rummelige udfordringer, I som firma, står med. Ved uddybende samtale, sættes der ord på de visioner firmaet har, omkring det rummelige miljø. Jeg vil præcisere opdeling af arbejdsgrupper, se på deres specifikke arbejdsgange og rutiner, organisatoriske behov og eventuelle hensyn til åbne/lukkede kontorer. Jeg vil se på jeres "signaler" som firma gennerelt. Hvordan er jeres temperament, jeres stil og fremtoning, og hvordan ønsker I, det skal skinne igennem i jeres lokaler?

Udfra en sådan samtale, aftaler vi det videre forløb.

Afhængig af jeres ønsker, og projektets omfang, kan det forventes, at jeg derefter forbereder håndskitser, planer, konceptboards og konkrete interiør tiltag (ex. fornyelse af møbler, belysning, omdisponering af planen, nye materialer etc.). Løbende sammenfattes priser fra leverandører/håndværkere med de indretningsmæssige ændringer vi foretager. 

Det har stor betydning, om I som firma formår at skabe god sammenhæng mellem jeres visioner og jeres fysiske rammer. Signalerer I helt forkert rummeligt, kan det have afgørende negativ virkning på jeres medarbejdere og kunder! Omvendt, -  har vi fået skabt et miljø, hvor både jeres medarbejdere og kunder, nyder at opholde sig, sender det signaler, om et firma med energi, overskud og inspiration!